Không được nhận đồng thời 2 chế độ trợ cấp

Cập nhật, 18:05, Thứ Tư, 15/05/2024 (GMT+7)

Bà tôi đang hưởng trợ cấp xã hội (TCXH) người cao tuổi nhưng khi làm thủ tục hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con thì được thông báo sẽ ngưng TCXH. Xin hỏi, pháp luật hiện hành có quy định người lao động chết thì thân nhân được hưởng đồng thời 2 chế độ trợ cấp không? Nếu bà tôi xin thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chuyển sang hưởng trợ cấp tuất một lần được không?

Đặng Anh Thư

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của cơ quan BHXH thì không đủ điều kiện để nhận TCXH của đối tượng người cao tuổi nữa nên bà của bạn không thể nhận đồng thời 2 chế độ trợ cấp nói trên.

Theo Luật BHXH, việc giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật về BHXH. Khi người lao động chết mà có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và có đề nghị hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, được cơ quan BHXH giải quyết đúng quy định thì không thể thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Do đó, bà của bạn không thể chuyển sang hưởng trợ cấp tuất một lần và cũng không thuộc đối tượng hưởng tiếp TCXH nếu đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC