Lao động nghỉ việc nuôi con bệnh không hưởng lương không được hưởng BHYT

Cập nhật, 16:18, Thứ Tư, 20/03/2024 (GMT+7)

Chị tôi nuôi con bệnh, xin nghỉ việc không hưởng lương 6 tháng. Công ty cho chị tôi tạm nghỉ nhưng thông báo là thời gian này không được tính BHXH và không được hưởng BHYT. Xin hỏi, công ty chị tôi giải quyết vậy có đúng quy định không?

Nguyễn Thanh Xuân

(Long Hồ)

Trả lời:

Theo Luật BHYT, người lao động (LĐ) làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp có ký kết hợp đồng LĐ và đóng BHXH là đối tượng tham gia BHYT. Theo đó, mỗi tháng, người sử dụng LĐ trích 4% (trong đó người sử dụng LĐ đóng 3%, người LĐ đóng 1%) trên mức lương đóng BHXH để mua BHYT cho người LĐ. Khi người LĐ nghỉ việc không lương do ốm đau, thai sản thì vẫn được hưởng quyền lợi về BHYT. Trường hợp nghỉ khác không hưởng lương, tại Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan BHXH Việt Nam quy định, người LĐ không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính để hưởng BHXH và không được hưởng chế độ BHYT.

Căn cứ quy định trên thì chị của bạn nghỉ việc không hưởng lương do nguyên nhân khách quan, không thuộc trường hợp do ốm đau, thai sản nên công ty thông báo thời gian chị của bạn nghỉ sẽ không đóng BHXH và không được hưởng BHYT là đúng quy định.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC