Có thể ký hợp đồng thử việc nhiều lần với các công việc khác nhau

Cập nhật, 09:08, Thứ Sáu, 03/02/2023 (GMT+7)

Tôi sắp hết thời gian thử việc và được quản lý công ty gợi ý ký tiếp hợp đồng thử việc cho một công việc khác vì công việc đang làm kết quả không đạt. Xin hỏi, công ty yêu cầu tôi ký hợp đồng thử việc nhiều lần như thế có đúng quy định không?

Trần Văn Hưng

(Tam Bình)

Trả lời:

Căn cứ Điều 24 Bộ luật Lao động (LĐ) thì người sử dụng LĐ và người LĐ có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng thử việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc. Trường hợp người sử dụng LĐ yêu cầu người LĐ thử việc quá một lần đối với một công việc là vi phạm Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ, sẽ bị phạt hành chính từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không có quy định cấm thử việc nhiều lần tại cùng một doanh nghiệp với các công việc khác nhau nên người sử dụng LĐ và người LĐ có thể ký hợp đồng thử việc từ hai lần trở lên với các công việc khác nhau. Do đó, việc bạn thử việc có kết quả không đạt và công ty muốn bạn ký hợp đồng thử việc cho một công việc khác là thể hiện thiện ý và không vi phạm điều cấm của luật.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC

 

Các tin khác: