Thực hiện tốt phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Cập nhật, 05:46, Thứ Bảy, 12/09/2020 (GMT+7)

Năm học 2019- 2020, tỉnh có 74,3% học sinh THCS trúng tuyển vào lớp 10 hệ GDPT, đạt tỷ lệ phân luồng theo quy định của UBND tỉnh đã phê duyệt. Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập đăng ký vào học lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên hoặc chuyển sang học trung cấp nghề theo nguyện vọng. 

Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS của tỉnh tiếp tục thực hiện đúng lộ trình giảm dần tỷ lệ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 theo từng năm học, theo Đề án Phân luồng học sinh sau tốt
nghiệp THCS.

Để thực hiện công tác định hướng nghề nghiệp, Sở GD- ĐT phối hợp với các trường ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh tổ chức các “Chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh”. Kết quả trúng tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy tính đến ngày 31/12/2019 đạt 61,75% tăng 3,72% so với năm 2018.

CAO HUYỀN