Rà soát, tinh giản các nội dung trùng lặp, không phù hợp với học sinh

Cập nhật, 05:23, Thứ Sáu, 11/09/2020 (GMT+7)

Sáng 10/9/2020, Sở GD- ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

Trong năm học qua, ngành giáo dục đã đạt được những kết quả nổi bật, quy mô giáo dục và mạng lưới trường lớp được rà soát, sắp xếp phù hợp điều kiện địa phương đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh, chất lượng GD- ĐT ngày một nâng cao; đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng; điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT được xếp thứ 12/63 tỉnh- thành; thực hiện có hiệu quả về đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 57,77%;…

Xác định năm học 2020- 2021 là một năm học khó khăn và nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu ngành giáo dục cần có những giải pháp mang tính thực tế, toàn diện, mạnh mẽ và quyết liệt nhưng có trọng điểm và tập trung triển khai thực hiện.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tiếp tục rà soát thực hiện tinh giản các nội dung trùng lặp, không phù hợp với học sinh; đẩy mạnh thực hiện phân luồng hiệu quả trong GD- ĐT; tập trung nghiên cứu, đề xuất các chương trình, đề án mới đáp ứng yêu cầu đổi mới trong tình hình hiện nay; tăng cường sự đồng thuận của toàn xã hội gắn với hiệu quả, hợp lý của công tác xã hội hóa trong từng nội dung phát triển GD- ĐT;…

CÔNG NGÔN