Sẽ triển khai giáo dục của địa phương cấp tiểu học

Cập nhật, 15:59, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, cấp tiểu học sẽ triển khai chương trình giáo dục của địa phương từ năm học 2020- 2021.

Sẽ triển khai giáo dục của địa phương gắn với hoạt động trải nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục. Trong ảnh: Học sinh tiểu học tham gia hoạt động giáo dục gắn với trò chơi dân gian.
Sẽ triển khai giáo dục của địa phương gắn với hoạt động trải nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục. Trong ảnh: Học sinh tiểu học tham gia hoạt động giáo dục gắn với trò chơi dân gian.

Nội dung của giáo dục địa phương cấp tiểu học gồm một số vấn đề cơ bản: lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương; lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa; phong tục tập quán địa phương; địa lý, dân cư; cảnh quan thiên nhiên, môi trường; ngành nghề, làng nghề truyền thống; kinh tế- xã hội, chính sách an sinh xã hội; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương, pháp luật; bảo vệ môi trường tự nhiên địa phương;…

Sở GD- ĐT sẽ xây dựng kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục địa phương, trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa, phê duyệt tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo quy định
hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện tích hợp nội dung giáo dục của địa phương trong hoạt động trải nghiệm và dạy học các môn theo hướng tăng cường rèn luyện cho học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn địa phương, góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY