Hỗ trợ công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục

Cập nhật, 05:26, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Sở GD- ĐT vừa có kế hoạch hỗ trợ công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục đề nghị kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2019.

Theo đó, kế hoạch nhằm đảm bảo công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia thực đúng tiến độ thời gian và đạt chỉ tiêu trong năm 2019 có 55% trường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng thời, góp phần cho các địa phương hoàn thành tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian hỗ trợ từ tháng 3- 10/2019.

KHÁNH NGUYỄN