Khách du lịch theo tour 9 tháng tăng gần 12% so cùng kỳ

Cập nhật, 17:30, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

Khách du lịch theo tour trong tháng 9 ước đạt 11.800 lượt, giảm 1,43% so với tháng trước nhưng tăng 8,61% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách quốc tế chiếm 52,2%.

Tính chung trong 9 tháng, khách du lịch theo tour đạt 107.900 lượt, tăng 11,85% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách quốc tế 54.300 lượt, chiếm trên 50% tổng lượng khách và tăng 11,6%. Số ngày khách du lịch theo tour trong 9 tháng tăng 12,01% so với cùng kỳ, trong đó số ngày khách quốc tế tăng 11,41%.

Để hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết về chính sách phát triển du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các đề án về du lịch, nhằm tạo tiền đề cho ngành du lịch Vĩnh Long có bước phát triển đáng kể trong thời gian tới.

H. MINH