2/3 chỉ tiêu về đích trước 2 năm

Cập nhật, 15:13, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)

 

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến cuối năm 2025 có 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn NTM, 74/87 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%.
Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến cuối năm 2025 có 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn NTM, 74/87 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%.

Theo ông Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT, điểm sáng trong nhiệm kỳ qua (2015- 2020) là có 2/3 chỉ tiêu nghị quyết thuộc trách nhiệm thực hiện của ngành nông nghiệp về đích trước 2 năm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đó là chương trình nước sạch được quan tâm đầu tư, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung từ 55% vào năm 2015 nâng lên 78% vào cuối năm 2018, vượt chỉ tiêu nghị quyết (75%) và đến cuối năm 2020 đạt 92%.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến cuối năm 2018 có 1 đơn vị cấp huyện (TX Bình Minh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 45/89 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 50,5%, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Đến nay, toàn tỉnh có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 55/87 xã đạt chuẩn NTM và 12/55 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bên cạnh, chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng thu nhập từ 150 triệu đồng/ha/năm lên 240 triệu đồng/ha/năm.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG