Câu chuyện nông thôn

Giúp sức cho nông dân

Cập nhật, 15:08, Thứ Tư, 11/09/2019 (GMT+7)

Thiệt ra thì Nhà nước mình luôn quan tâm đặc biệt và dành ra những nguồn hỗ trợ lớn cho nông dân, nhưng rõ ràng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Hai Lúa tui thiết nghĩ, cần có sự xã hội hóa mạnh mẽ hơn, hướng đến những nguồn lực cả ở ngoài nước để cho nền nông nghiệp mình thực sự trở thành thế mạnh, đời sống nông dân trở nên bớt nhọc nhằn, khó khăn hơn. Vậy mà sao nhiều lúc Hai Lúa tui thấy những ước mơ chính đáng đó thiệt là xa vời quá đỗi.

Mới đây, Hai Lúa tui vừa nghe được một tin vui, cũng có thể là một hướng mới mở ra nhiều hy vọng sáng sủa cho bà con nông dân mình.

Thông qua những nhà khoa học trẻ, tâm huyết người Việt mình ở nước ngoài, họ đang xây dựng một dự án thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển hữu cơ, sẽ là nơi nghiên cứu, học tập và làm công tác quảng bá nền nông nghiệp thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe bà con nông dân, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xa hơn là làm sạch đất đai môi trường.

Trung tâm cũng sẽ là đầu mối tiếp nhận các nguồn hỗ trợ cho nông dân như khoa học kỹ thuật, nguồn tài chính của các tổ chức trong và ngoài nước; vừa là nơi giúp nông dân có những chuyến tham quan hay tập huấn trong nước và quốc tế. Dần dần thay đổi cách nhìn của bà con về lợi ích của nền nông nghiệp sạch. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản, đời sống nông dân dễ thở hơn.

Đặc biệt, trung tâm này sẽ được gắn liền với một dự án du lịch nông nghiệp lớn, góp phần quảng bá thương hiệu và việc tiêu thụ hàng nông sản tại chỗ với mức lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, hơn cả vấn đề kinh tế, lợi nhuận đó là tôn chỉ hướng đến cộng đồng xã hội và thân thiện môi trường.

Để chuẩn bị cho sự ra đời của dự án phức hợp đa mục tiêu này, một số nông dân tiêu biểu sẽ được tạo điều kiện đi học tập dài hạn ở những nước có nền nông nghiệp phát triển; bên cạnh đó là những chuyến đi học tập ngắn ngày mong rằng sẽ đạt kết quả tốt đẹp.

Cũng chỉ mới là những bước đi nhỏ, những khởi động ban đầu, nhưng dù sao có hướng đi để mà còn hy vọng, hơn là không hành động gì cả. Có đi ắt sẽ đến! Hai Lúa tui tin vậy.

Hailua@.com