Nhiệm vụ ngành giáo dục năm học 2019- 2020

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

Cập nhật, 15:08, Thứ Tư, 11/09/2019 (GMT+7)

 

Năm học 2019- 2020, phải làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình.
Năm học 2019- 2020, phải làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD- ĐT phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; triển khai thực hiện tốt đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh.

Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, công tác y tế học đường, đảm bảo các điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên.

Đồng thời đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, gắn với nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục; thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; chỉ đạo thực hiện công khai hóa, đảm bảo tính minh bạch trong công tác tổ chức, tài chính, các khoản đóng góp của xã hội.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY