"Đừng ngại thay đổi"

Cập nhật, 05:21, Thứ Ba, 26/02/2019 (GMT+7)

Tại cuộc làm việc đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với một số bộ, ngành trong năm mới Kỷ Hợi tại Bộ Kế hoạch- Đầu tư, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Thời gian qua, chúng ta đã thấy được hiệu quả của thay đổi thể chế và điều này khích lệ chúng ta tiếp bước trên con đường này”. 

Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch- Đầu tư “đừng ngại thay đổi” để “tháo bỏ được các nút thắt thể chế, tạo ra bước nhảy vọt của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại”.

Nêu định hướng “tầm nhìn vào năm 2030 Việt Nam hướng tới một xã hội khá thịnh vượng, thuộc nhóm có thu nhập trung bình cao và năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, là trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng”, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch- Đầu tư tiếp tục xây dựng thể chế vượt trội, hiệu quả hơn và “đừng ngại thay đổi”.

“Cần thay đổi đủ lớn, đủ nhanh, đủ mạnh về thể chế, tháo bỏ được các nút thắt thể chế, tạo ra bước tiến nhảy vọt của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại”.

Cũng theo Thủ tướng, để hiện đại hóa thể chế kinh tế, cần có một cách tiếp cận toàn diện trên các mặt chính trị, xã hội và môi trường. Không được coi nhẹ tầm quan trọng của trụ cột nào trong phát triển kinh tế vì sẽ không mang lại cho chúng ta sự bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc.

Mọi tổ chức, cá nhân có toàn quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo; hệ thống thể chế phải bảo đảm được đầy đủ quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo và hiện thực hóa được những ý tưởng, đề xuất đổi mới, sáng tạo. 

HOÀNG HÀ