HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ khóa IX

Cập nhật, 15:35, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)

 

Xem video clip

 

 

Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm phát biểu bế mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm phát biểu bế mạc kỳ họp

Chiều 7/4/2021, kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh đã họp phiên bế mạc, tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu tại kỳ họp
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu tại kỳ họp

 

-	Ông Trương Văn Sáu- nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và hoạt động tiếp xúc cử tri.
- Ông Trương Văn Sáu- nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và hoạt động tiếp xúc cử tri.

Đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ cho thấy hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; công tác giám sát được tăng cường, nội dung giám sát luôn hướng về những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Đại biểu tham dự kỳ họp chiều 7/4/2021
Đại biểu tham dự kỳ họp chiều 7/4/2021

Nổi bật, trong 5 năm, HĐND tỉnh đã ban hành 303 nghị quyết; 165 văn bản cho chủ trương giải quyết nhiều vấn đề quan trọng phát sinh; tổ chức 75 đoàn giám sát, qua đó kiến nghị 653 nội dung liên quan trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh 1.397 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 1.220 lượt ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền  giải quyết của UBND tỉnh và 100% ý kiến, kiến nghị này được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, tiếp thu và trả lời đầy đủ.

Kỳ họp thông qua 13 nghị quyết với sự đồng thuận cao

Kỳ họp thông qua 13 nghị quyết với sự đồng thuận cao

Kỳ họp thông qua 13 nghị quyết với sự đồng thuận cao

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một số nghị quyết đặc thù của tỉnh được ban hành nhưng việc tổ chức thực hiện chậm; chất lượng giám sát một số nội dung còn hạn chế; việc tổ chức giám sát kết quả thực hiện nghị quyết đã ban hành; giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại của công dân chưa thường xuyên và một vài nội dung chất lượng chưa cao.

Tại kỳ họp, đại biểu đã có nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ thêm kết quả tham gia xây dựng chính quyền địa phương của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; nét nổi bật trong công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát; hoạt động thẩm tra, thảo luận các nội dung trình kỳ họp tại các phiên họp tổ; hoạt động tiếp xúc cử tri…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, chặng đường 5 năm, HĐND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ và đã thành công với những kết quả khá toàn diện.

Những thành tựu cùng với những truyền thống đoàn kết sẽ tạo nên thành quả quan trọng, vững chắc để HĐND tỉnh khóa X và các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, có nhiều đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất ở địa phương, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021.

 Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 20 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tin, ảnh: H.VĂN- T.ANH