Trên 8.000 tỷ đồng thực hiện kế hoạch phòng chống sạt lở bờ sông

Cập nhật, 14:22, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Còn nhiều nơi bị sạt lở cần được đầu tư xử lý, khắc phục để ổn định dân cư và sản xuất.
Còn nhiều nơi bị sạt lở cần được đầu tư xử lý, khắc phục để ổn định dân cư và sản xuất.

Đó là nhu cầu cần đầu tư cho kế hoạch thực hiện “Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh ký ban hành.

Mục tiêu đến năm 2025: Hoàn thành xử lý tại các khu vực sạt lở trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều, cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven sông.

Đến năm 2030: Hoàn thành chỉnh trị ổn định dòng chảy tại một số khu vực phân lưu, hợp lưu, trên các đoạn sông chính, khu vực cửa sông có diễn biến xói, bồi phức tạp và phấn đấu 90% hộ dân ở vùng có nguy cơ cao về sạt lở được sắp xếp, di dời đến nơi an toàn. Tổng vốn thực hiện kế hoạch khoảng 8.120 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện kế hoạch, bên cạnh cân đối từ vốn ngân sách nhà nước hàng năm (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), Quỹ phòng chống thiên tai dành đầu tư thực hiện các công trình/dự án kè chống sạt lở, xử lý, khắc phục sạt lở cấp bách các tuyến sông, rạch; hệ thống hạ tầng chống ngập lụt cho các đô thị; dự án xây dựng cụm tuyến dân cư, hỗ trợ di dời dân cư ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm; tổ chức tuyên truyền, truyền thông; xây dựng cơ sở dữ liệu về sạt lở và từng bước hiện đại hóa hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sạt lở bờ sông, kinh, rạch; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu mới trong phòng, chống sạt lở;...

Tỉnh còn huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn tài trợ của các tổ chức kinh tế- xã hội trong nước và quốc tế) để đầu tư vào phòng, chống, khắc phục tình trạng sạt lở trong tỉnh.

Tin, ảnh: MỸ TRUNG