Công ty CP Công trình Công cộng tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Cập nhật, 15:09, Thứ Bảy, 27/06/2020 (GMT+7)

 

Trong 2 ngày 26 và 27/6/2020, Công ty CP Công trình Công cộng Vĩnh Long tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 150 cán bộ quản lý và công nhân lao động trực tiếp tiếp xúc máy móc, công nhân làm trong những môi trường độc hại.

Các học viên được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về hệ thống các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, các quy định khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình; kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, biện pháp phòng ngừa;

nhận diện và đánh giá các mối nguy, các rủi ro tại nơi làm việc; hương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh và kế hoạch ứng cứu tình huống khẩn cấp;

công tác quản lý về y tế, các quy định về an toàn khi tiếp xúc và sử dụng hóa chất, một số công cụ hỗ trợ cho việc quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Đặc biệt là quy trình vận hành các loại xe chở rác, các quy định an toàn và biện pháp đề phòng khi làm việc trên cao; cách đảm bảo ATVSLĐ khi tiếp xúc môi trường nặng nhọc độc hại để góp phần hạn chế thấp nhất các tổn thương và gây ra bệnh cho bản thân.

Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi kiến thức về tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Vai trò của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác ATVSLĐ.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN