10.340 lượt cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Cập nhật, 14:16, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)

Từ các nguồn đầu tư, hỗ trợ, giúp sức của Hội Cựu chiến binh (CCB) và của đồng đội cùng sự nỗ lực vươn lên của bản thân cán bộ, hội viên trong tỉnh, đến nay toàn hội có 10.340 lượt CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Toàn hội hiện có 8 hợp tác xã, 74 tổ hợp tác sản xuất, 16 doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp thu hút hàng ngàn lao động có việc làm ổn định, trong đó có 20% là CCB, cựu quân nhân và con em.

Năm 2018, hội còn thành lập CLB CCB sản xuất kinh doanh hiệu quả với 186 thành viên tham gia. Đây là nét mới của phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phát huy tiềm năng, động viên CCB nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều và không còn hộ khó khăn về nhà ở; đồng thời, tham gia tích cực có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

NGUYỄN XUÂN