Toàn tỉnh có 609 cán bộ, công chức người Khmer

Cập nhật, 14:16, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, việc xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh- chỉ đạo.

Tính đến nay, đảng viên dân tộc thiểu số chiếm 1,32% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh (510 đảng viên), trong đó người dân tộc Khmer có 443 đảng viên, chiếm 1,15% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh. Hiện nay, có 80 chi- đảng bộ cơ sở có đảng viên là người dân
tộc Khmer.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 609 cán bộ, công chức người Khmer; trong đó cấp tỉnh có 151 (chiếm 15,22%), huyện: 208 (chiếm 27,3%), xã: 250 (chiếm 10,9%). Hiện có 3 đại biểu dân tộc Khmer trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 41 vị trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

MAI ANH