Long Hồ: Nông dân tích cực chuyển đổi cây trồng

Cập nhật, 14:45, Thứ Ba, 05/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ huyện Long Hồ về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để tăng giá trị và hiệu quả kinh tế cho nông dân trên cùng diện tích đất canh tác, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện Long Hồ đã nỗ lực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên, nông dân lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất và thị trường để nâng cao thu nhập và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phục vụ người tiêu dùng.

Nhờ sự nỗ lực vận động của Hội nông dân cộng với hiệu quả kinh tế do vườn cây ăn trái mang lại, nên gần đây, phong trào cải tạo vườn tạp và lập mới vườn cây ăn trái ở huyện phát triển khá mạnh.

Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, nhân dân trong huyện đã cải tạo hơn 230ha vườn tạp trồng cây chuyên canh, nâng toàn huyện hiện có trên 7.330ha trồng cây lâu năm, ước sản lượng thu hoạch hàng năm đạt trên 75.500 tấn.

 Tuy giá trái cây đôi lúc thiếu ổn định, song nhìn chung, kinh tế vườn vẫn luôn mang lại lợi nhuận cao cho người sản xuất. Ngoài tập trung cải tạo vườn tạp và lập mới vườn cây ăn trái, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tích cực vận động hội viên và nông dân đưa cây màu
xuống ruộng.

Cuộc vận động này không chỉ góp phần làm giảm thế độc canh cây lúa, mà còn tạo điều kiện cải tạo đất và giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất.

Từ những hiệu quả kinh tế thiết thực đó mà gần đây, diện tích cây màu ở Long Hồ tăng đáng kể. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện gieo trồng được hơn 900ha rau màu các loại, trong đó, diện tích trồng màu trên đất ruộng đạt trên 634ha.

Phước Giang