UBND cấp xã giải quyết 3 thủ tục về phòng chống thiên tai

Cập nhật, 14:33, Thứ Tư, 30/10/2019 (GMT+7)

3 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã vừa được UBND tỉnh công bố gồm: đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu, hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Theo đó, đối với việc đăng ký kê khai số lượng, các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và được UBND cấp xã xác nhận ngay khi nuôi trồng.

Riêng việc hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn để thống kê, đánh giá thiệt hại và hoàn thiện hồ sơ gửi về UBND cấp xã giải quyết theo trình tự.

THÀNH LONG