Bình Tân

Tổng nhu cầu vốn xây huyện nông thôn mới trên 609 tỷ đồng

Cập nhật, 13:32, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Theo BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Bình Tân, tổng nhu cầu vốn để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM gần 609,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh chiếm 68,6%, vốn của huyện 23,1%, còn lại là vốn huy động trong dân để xây dựng các công trình giao thông nông thôn.

Theo đó, nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cấp huyện gần 124,8 tỷ đồng để đầu tư Trung tâm Văn hóa- Thể thao và công viên Đài Truyền hình Vĩnh Long huyện Bình Tân; còn lại là đầu tư cho 4 xã (Tân Hưng, Tân Thành, Tân An Thạnh và Thành Lợi) đạt chuẩn NTM và hoàn chỉnh thêm cơ sở vật chất trường học cho Trường THPT Tân Lược (xã Tân Lược) và Trường THCS- THPT Mỹ Thuận (xã Mỹ Thuận) nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho việc dạy và học.

Đến nay, huyện Bình Tân đã đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM. Còn lại 6 tiêu chí chưa đạt là: quy hoạch, giao thông, y tế- văn hóa- giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội.

Toàn huyện có 5/10 xã NTM. Hiện đang tập trung xây dựng xã Nguyễn Văn Thảnh đạt chuẩn NTM năm 2019. Còn lại 4 xã chưa đạt là Tân Hưng, Tân Thành, Tân An Thạnh và Thành Lợi.

NGUYỄN PHƯƠNG