Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế chuyển biến tích cực

Cập nhật, 16:51, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Ngày 11/4/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế sơ kết tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế năm 2017 và định hướng công tác năm 2018.

Hoi nghị khen thưởng các tập thể làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế
Hoi nghị khen thưởng các tập thể làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo, công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đã có nhiều chuyển biến tích cực, sự phối hợp giữa hệ thống các cơ quan tuyên giáo và cơ quan thuế ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao và đạt được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Qua đó, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ cũng như hành động tự giác nộp thuế. Các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục có chất lượng cao, đi vào chiều sâu giúp người nộp thuế thông hiểu, chấp hành tốt chính sách thuế của Nhà nước…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền hỗ trợ đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời so với hiệu lực của các chính sách mới khiến việc tiếp cận gặp khó.

Chất lượng tiếp thu của đối tượng được tuyên truyền chưa cao, các hình thức tuyên truyền chưa đổi mới, phạm vi hẹp… là những hạn chế đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị, cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Trong đó, giải pháp được quan tâm là công tác phối hợp giữa cơ quan thuế và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần có những cách làm hiệu quả, lan tỏa rộng, phù hợp tình hình thực tế và trình độ dân trí nhằm giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn về chính sách, luật thuế.

Đa dạng hình thức và đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng gương người tốt, việc tốt thực hiện nghĩa vụ thuế tốt.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC