Tài sản mua bị người thứ 3 tranh chấp, người mua có quyền hủy bỏ hợp đồng

Cập nhật, 15:49, Thứ Sáu, 01/03/2019 (GMT+7)

Thông qua 1 người quen, tôi mua món đồ có giá trên 20 triệu đồng. Khi tôi vừa đem món đồ đó về và chuẩn bị trả hết tiền mua (do trả trước phân nửa tiền mua) thì em của người bán đến yêu cầu tôi trả cho chị ấy số tiền còn lại vì trong món đồ đó chị có nửa phần.

Tôi điện thoại cho người bán biết thì anh ấy nói tôi không nên nghe lời người tranh chấp, không được đưa tiền. Tôi thấy phiền quá, dự định không mua món đồ đó nữa, nhưng chưa biết phải tính sao?

N.V.D. (Bình Dương)

Trả lời:

Anh có thể căn cứ Điều 444 Bộ luật Dân sự quy định việc bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản mua bán, để có quyết định phù hợp. Điều luật này quy định theo các trường hợp, như sau:

1. Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đã bán cho bên mua không bị người thứ 3 tranh chấp.

2. Trường hợp tài sản bị người thứ 3 tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua. Nếu người thứ 3 có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp bên mua biết hoặc phải biết tài sản mua bán thuộc sở hữu của người thứ 3 mà vẫn mua thì phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu và không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ