"Búp bê Kuman Thong" là hiện tượng mê tín dị đoan

Cập nhật, 06:04, Thứ Tư, 08/05/2019 (GMT+7)

Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam huyện Long Hồ vừa ban hành công văn nêu rõ hiện tượng “Búp bê Kuman Thong” là mê tín dị đoan không phù hợp với văn hóa truyền thống và vi phạm những quy định của luật pháp luật Việt Nam đồng thời yêu cầu Hội LHPN cấp cơ sở tăng cường tuyên truyền phản bác hiện tượng này.

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện tượng “Búp bê Kuman Thong” là một dạng “bùa chú” xuất phát từ tín ngưỡng dân gian Thái Lan, không phù hợp với văn hóa truyền thống và vi phạm những quy định của luật pháp luật Việt Nam, làm tổn hại về kinh tế và nảy sinh tâm lý hoang mang, ỷ lại trông chờ vào vận may, “bùa phép” của những người tin theo.

Luật pháp Thái Lan hiện nay cũng nghiêm cấm việc chế tạo và sử dụng “Búp bê Kuman Thong”. Do đó, cần tuyên truyền rộng rãi để hội viên Hội LHPN và nhân dân thấy rõ tính chất mê tín dị đoan của “Búp bê Kuman Thong”.

Từ đó, không tham gia sản xuất, mua bán, sử dụng “Búp bê Kuman Thong”, kiên quyết tố giác, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan.

Chủ động nắm bắt tình hình hội viên có liên quan đến việc mua bán và sử dụng “Búp bê Kuman Thong” để phản ánh đến chính quyền địa phương giải quyết, tránh tác động tiêu cực đến các hội viên khác và cộng đồng xã hội.

HỒNG NAM