Quan tâm tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Cập nhật, 05:47, Thứ Sáu, 25/08/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng công tác dạy nghề và tạo việc làm cho phụ nữ ở nông thôn.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội tổ chức 343 lớp dạy nghề, có 9.200 lao động nữ tham gia; tư vấn, giới thiệu tạo việc làm tại chỗ cho trên 35.800 chị.

Đồng thời, thành lập nhiều mô hình, tổ liên kết, tổ hợp tác chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp,…

Trong đó, nổi bật là Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Hòa Lộc, Tổ phụ nữ liên kết xe lõi lác ở xã Trung Thành Đông, Tổ phụ nữ may gia công xã Mỹ Thuận,… tạo việc làm, thu nhập ổn định bình quân 100.000 đ/người/ngày.

Ngoài ra, Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh mở 24 lớp may công nghiệp, có trên 700 chị em trong và ngoài tỉnh tham gia.

MAI ANH