Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho trên 1.800 lao động

Cập nhật, 08:00, Thứ Năm, 15/06/2017 (GMT+7)

Thực hiện chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2016- 2020, thời gian qua TX Bình Minh quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng lao động nông thôn, giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trong những tháng đầu năm 2017, các ngành, đoàn thể TX Bình Minh đã đào tạo và giải quyết việc làm được 1.865 lao động, chiếm 62% chỉ tiêu và tăng trên 300 lao động so với năm trước. Các ngành nghề đào tạo gồm: cơ khí, sửa chữa máy móc, điện, tin học, may mặc,...

Ngoài ra, TX Bình Minh còn đưa được 65 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 53%, trong đó tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ sơ cấp nghề trở lên chiếm 39%. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của địa phương lên 72% và tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm còn 27%.

HOÀNG MINH