Phấn đấu giảm dần diện tích lúa vụ 3

Cập nhật, 23:28, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)

Năm 2015 đến nay, toàn xã Tân Phú (Tam Bình) đã xuống giống 100% diện tích lúa theo kế hoạch đề ra hàng năm với năng suất bình quân 3 vụ đạt 6,8 tấn, sản lượng gần 728,3 tấn; xây dựng và nhân rộng cánh đồng mẫu 3/6 ấp; xã khuyến khích nông dân áp dụng “3 giảm, 3 tăng” trong sản xuất.

Bên cạnh, nông dân đã chuyển đổi 40,14ha đất lúa để trồng cây ăn trái và trồng màu. Đến nay, diện tích đất trồng lúa toàn xã gần 1.257ha, chiếm 79,11% diện tích đất nông nghiệp.

Xã phấn đấu đến năm 2025 diện tích đất sản xuất lúa đạt gần 1.123,3ha, năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha, hàng năm giảm dần diện tích lúa vụ 3 và chỉ còn 2 vụ lúa chính/năm; đồng thời thực hiện mô hình có bao tiêu sản phẩm, trong sản xuất phát động nhân dân áp dụng các giống lúa chất lượng cao, thực hiện biện pháp “1 phải, 5 giảm”, cơ giới hóa trong khâu làm đất và thu hoạch.

NGUYỄN PHƯƠNG