Trồng bưởi an toàn lời thêm 80 triệu đồng/năm

Cập nhật, 05:41, Thứ Ba, 21/11/2017 (GMT+7)

TX Bình Minh có 1.972ha chuyên canh bưởi Năm Roi, tập trung nhiều nhất ở xã Mỹ Hòa (1.375ha), năng suất 35- 40 tấn/ha, cho tổng sản lượng trên 23.700 tấn/năm với mức lời từ 350- 450 triệu đồng/ha/năm.

Năm 2017, giá bưởi Năm Roi luôn đạt mức cao (20.000- 30.000 đ/kg).
Năm 2017, giá bưởi Năm Roi luôn đạt mức cao (20.000- 30.000 đ/kg).

Năm 2017, diện tích sản xuất bưởi Năm Roi đạt chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt trên địa bàn xã Mỹ Hòa với 125ha. Trong đó, tỉnh hỗ trợ đầu tư VietGAP 95ha, GlobalGAP 10ha, còn lại do 2 doanh nghiệp tự đầu tư GlobalGAP.

Hiện giá bán tại vườn của những mô hình này được doanh nghiệp cam kết mua cao hơn thị trường tối thiểu 2.000 đ/kg, đã góp phần tăng lợi nhuận bình quân 80 triệu đồng/ha/năm.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN