Nhà nông tìm hiểu

Cây ớt con bị nhiễm nấm bệnh và cách phòng trị

Cập nhật, 13:28, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)

Cây ớt con đang trong giai đoạn ở vườn ươm nhưng trên lá xuất hiện đốm bệnh, toàn cây có màu vàng. Xin hỏi đây là bệnh gì, cần phun thuốc gì và có xử lý được để đem trồng hay không?

Nguyễn Văn Dương

(Hòa Thạnh- Tam Bình)

Ông Dương mến! Ớt ở giai đoạn cây con trong vườn ươm, nếu xử lý đất không kỹ sẽ bị nhiễm các nấm như Pythium, Rhizoctonia và Fusarium oxysporium. Bệnh thường gây hại giai đoạn cây con trong vườn ươm đến 1 tháng sau khi trồng.

Nấm phát triển trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao, nhiệt độ 25- 30 độ C. Bệnh gây hại trên nhiều loại cây trồng như rau, đậu, cà, bầu, bí…

Nấm bệnh lưu tồn trong tàn dư cây bị bệnh và trong đất dạng hạch nấm và sợi nấm. Hạch nấm có thể sống trong nước hàng năm, gặp điều kiện thuận lợi hạch nấm nảy mầm gây bệnh cây trồng, lây lan qua nước, đất trồng, cây con…

Để phòng trừ, ông cần vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu hủy tàn dư cây bệnh, chọn nơi đất tốt, cao ráo, sử dụng phân chuồng đã được ủ hoai mục để làm vườn ươm.

Cày ải phơi đất, khử trùng đất bằng vôi bột (100kg/1.000m2), bón phân hữu cơ hoai mục trước khi trồng. Lên luống cao, có rãnh thoát nước tốt. Trồng đúng mật độ, khoảng cách nhằm tạo độ thông thoáng, giảm độ ẩm, hạn chế nấm bệnh phát sinh, phát triển.

Nhổ bỏ và tiêu hủy cây bị bệnh để tránh lây lan. Phun thuốc hoặc tưới gốc cây con để phòng bệnh hoặc khi bệnh chớm xuất hiện.

Các loại thuốc ông có thể sử dụng như Carbenda Supper 50SC, Vali 5SL, Vali 3SL, Bonny 4SL, Pulsor 23F. Những cây bệnh ông không nên mang ra ruộng trồng mà chỉ nên chọn những cây mạnh.

BẠN NHÀ NÔNG