Thu ngân sách nhà nước tăng trên 19,8%

Cập nhật, 18:00, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)

+ Chi đầu tư phát triển gần 199,2%

Tháng 5/2019, tỉnh Vĩnh Long thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao và thực hiện tốt các nhiệm vụ chi.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 652 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng ước thực hiện 2.969 tỷ đồng, đạt trên 48,1% dự toán năm, tăng hơn 19,8% so cùng kỳ năm trước.

So dự toán năm, các nguồn thu đạt cao là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu; thu tiền sử dụng đất; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu thuế thu nhập cá nhân; thu phí, lệ phí...

Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện trong tháng là 679 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng ước thực hiện 3.293 tỷ đồng, đạt gần 39% dự toán năm, tăng hơn 25,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.637 tỷ đồng, đạt gần 52,2% dự toán năm và tăng gần 199,2%.

NGUYỄN XUÂN