Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B

Cập nhật, 17:59, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình cấp bách, HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Theo đó, đối với dự án Khu dân cư, tái định cư Khóm 3 (Phường 9- TP Vĩnh Long) được điều chỉnh tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng (trước đây là gần 94 tỷ đồng). Các dự án chuyển sang vốn ngân sách tỉnh là: dự án nâng cao năng lực quan trắc chất lượng môi trường tỉnh; dự án đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để thí điểm trường học tiên tiến, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Dự án kè chống sạt lở bờ sông khu vực thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ), chuyển từ tiến độ thực hiện năm 2016- 2018 sang năm 2016- 2019; dự án hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm) có tiến độ thực hiện từ năm 2016- 2018 được điều chỉnh năm 2016- 2020.

TƯƠI- NGA