Hơn 660 tỷ đồng bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

Cập nhật, 18:00, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)

+ Thêm 4 dự án quan trọng, cấp bách được Trung ương thống nhất hỗ trợ

Số tiền trên đã được HĐND tỉnh thống nhất phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh.

Trong đó, bổ sung 395,5 tỷ đồng vốn Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long nộp vào ngân sách nhà nước, phân bổ thực hiện 6 dự án gồm: 4 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, còn lại thuộc lĩnh vực nông nghiệp thủy lợi và văn hóa- xã hội; phần bổ sung còn lại là từ nguồn kết dư xổ số kiến thiết các năm trước được phân bổ thực hiện 2 dự án.

Bên cạnh, bổ sung 4 dự án quan trọng, cấp bách đã được Trung ương thống nhất hỗ trợ thực hiện gồm: kè chống sạt bờ sông khu vực xã Thành Lợi- Bình Tân; kè chống sạt bờ sông Kênh Hai Quý (khu vực phường Thành Phước- TX Bình Minh); kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực Phường 1, Phường 5 (TP Vĩnh Long) và dự án nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

NGA- TƯƠI