Ngành thuế phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2019

Cập nhật, 16:04, Chủ Nhật, 03/03/2019 (GMT+7)

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn thể CB-CC để triển khai đồng bộ các giải pháp công tác thuế phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2019 được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và HĐND tỉnh giao.

Cùng với việc chỉ đạo điều hành công tác thuế năm 2019 gắn với chỉ tiêu phát động thi đua ở từng đơn vị, lãnh đạo Cục Thuế lưu ý các phòng, chi cục thuế xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.

Tổng hợp, phân tích các thông tin, số liệu, trên hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế để dự báo tình hình thất thu thuế trong từng lĩnh vực, ngành nghề, từng nguồn thu. Thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của người nộp thuế.

Triển khai các ứng dụng thí điểm kết nối trao đổi thông tin dữ liệu khai, nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ phương tiện, quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực cơ quan thuế theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, ứng dụng quản lý điều hành điện tử...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 của UBND tỉnh về tăng cường công tác xử lý thu hồi tiền nợ thuế; Chỉ thị số 04 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý; Công văn số 418 của Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2019.

NGUYỄN VĂN SOANG