Hướng dẫn cấp mã số thuế người phụ thuộc

Cập nhật, 16:04, Chủ Nhật, 03/03/2019 (GMT+7)

 

Ngành thuế Vĩnh Long thường xuyên tập huấn, hướng dẫn quy định, chính sách pháp luật cho người nộp thuế.Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Ngành thuế Vĩnh Long thường xuyên tập huấn, hướng dẫn quy định, chính sách pháp luật cho người nộp thuế.Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Đồng thời với thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018, việc cấp mã số thuế (MST) người phụ thuộc thông qua Tổ chức trả thu nhập được tiếp tục thực hiện đối với các trường hợp người phụ thuộc chưa được cấp MST.

Các bước thu thập thông tin

Theo đó, các bước thu thập thông tin và cấp mã số thuế người phụ thuộc gồm: căn cứ vào hồ sơ chứng minh người phụ thuộc hoặc thông tin trên mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, tổ chức trả thu nhập thu thập thông tin của người phụ thuộc khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

Tổ chức trả thu nhập truy cập trang: http://www.gdt.gov.vn; hoặc http://www.tncnonline.com.vn để tải ứng dụng HTKK, iHTKK, QTT TNCN; khai đầy đủ (100%) số lượng người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2018 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

Đối với người phụ thuộc đã có MST, tổ chức trả thu nhập chỉ khai các chỉ tiêu số thứ tự, họ tên, MST người nộp thuế, họ tên, MST người phụ thuộc, quan hệ với người nộp thuế, thời gian tính giảm trừ của người phụ thuộc… Đối với người phụ thuộc chưa có MST, tổ chức trả thu nhập khai đầy đủ thông tin theo quy định để cơ quan thuế thực hiện cấp MST.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập có yêu cầu cấp MST người phụ thuộc trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 hoặc Tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người phụ thuộc chưa được cấp MST để đảm bảo khai đầy đủ 100% đã tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2018 thực hiện như sau:

Tổ chức trả thu nhập gửi thông tin của người phụ thuộc cho cơ quan thuế trước khi gửi hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 bằng cách khai vào Mẫu 02TH- Tiêu đề trên các ứng dụng là “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”. Căn cứ vào thông tin trên Mẫu số 02TH, cơ quan thuế thực hiện cấp MST cho người phụ thuộc của người nộp thuế.

Trường hợp đã khai thông tin người phụ thuộc vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN nhưng vẫn có yêu cầu được cấp trước MST cho người phụ thuộc thì sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN trên tờ khai 05/QTT-TNCN” tại màn hình chức năng “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” mẫu 02TH, để lấy dữ liệu gửi cơ quan thuế.

Tổ chức trả thu nhập thực hiện in, kết xuất dữ liệu Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 02TH hoặc bộ tờ khai QTT TNCN 05/QTT-TNCN và các phụ lục kèm theo gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Các tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai thuế điện tử qua iHTKK: không cần in hồ sơ và không phải nộp hồ sơ bản giấy.

Một số lưu ý

Trường hợp thông tin người phụ thuộc chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 1/1 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh”. Người phụ thuộc đã có MST thì nhập các chỉ tiêu hướng dẫn nêu trên.

Tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử: gửi file dữ liệu lên trang: kekhaithue.gov.vn, không phải nộp hồ sơ giấy. Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “Bộ phận một cửa” cơ quan thuế.

Cơ quan thuế trả kết quả cấp MST người phụ thuộc cho Tổ chức trả thu nhập dưới dạng Phụ lục excel tại nơi mà Tổ chức trả thu nhập gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn.

Đối với trường hợp thay đổi thông tin về người phụ thuộc như: đăng ký giảm trừ gia cảnh, mối quan hệ với người nộp thuế, thời gian giảm trừ từ tháng đến tháng thì tổ chức trả thu nhập sử dụng mẫu 02TH để kê khai.

Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp MST (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai sinh) thì tổ chức trả thu nhập tập hợp mẫu 20/ĐKT-TCT (TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) của cá nhân nộp cho cơ quan thế trực tiếp quản lý (cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin thay đổi của từng người phụ thuộc trên ứng dụng TMS).

NGUYỄN VĂN SOANG