Phê duyệt đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp

Cập nhật, 10:20, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)

Theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 141, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn huy động từ các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sẽ được điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định.

Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thực hiện chức năng hỗ trợ một phần vốn ban đầu, thông qua hình thức cho vay tín chấp hoặc thế chấp với lãi suất ưu đãi cho cá nhân, nhóm cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cho việc triển khai ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, phương án sản xuất, phương án kinh doanh…

Sau khi đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp được phê duyệt, các sở, ngành liên quan sẽ tiến hành trình UBND tỉnh quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long; xây dựng Điều lệ và tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; huy động và tiếp nhận vốn huy động… để bảo đảm Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp được thành lập, đi vào hoạt động thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

LÝ AN