Nhiều kết quả nổi bật ở hệ thống Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật

Cập nhật, 14:08, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)

 

Việc phối hợp chuyển giao khoa học, kỹ thuật của các hội thành viên góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Trong ảnh: Lò nung liên hoàn.
Việc phối hợp chuyển giao khoa học, kỹ thuật của các hội thành viên góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Trong ảnh: Lò nung liên hoàn.

Theo Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, trong năm 2018, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc trong hệ thống tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo đó, các hội thành viên đã có nhiều cách làm mới, thực tế với địa phương nên phong trào của các hội được cộng đồng hưởng ứng; việc phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ thuật cho người dân góp phần phát triển kinh tế gia đình, mang nhiều lợi ích cho xã hội.

Các hoạt động trợ giúp nhân đạo từ các nguồn vận động, xã hội hóa trị giá hơn 136 tỷ đồng và số người được thụ hưởng trên 1 triệu lượt, nhất là các đối tượng bệnh nhân nghèo, trao học bổng cho sinh viên và học sinh hiếu học, hỗ trợ nhà ở, nước sạch…

Bên cạnh đó, các hội thành viên lĩnh vực kinh tế kỹ thuật đã phối hợp với các ngành trong cùng lĩnh vực tham gia các chương trình liên kết, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đem lại lợi ích đáng kể về kinh tế theo từng vùng sinh thái…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY