Đề xuất tăng kinh phí sự nghiệp khoa học cho cấp huyện

Cập nhật, 14:47, Thứ Bảy, 28/07/2018 (GMT+7)

Một số địa phương đã đề nghị Sở Khoa học- Công nghệ tham mưu tăng kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm cho cấp huyện, vì với kinh phí hiện tại 210 triệu đồng/năm là còn thấp so với yêu cầu.

Với kinh phí này, hiện nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn, chỉ đủ chi cho công tác kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, công tác kiểm định cân tại các chợ nhưng sẽ không có kinh phí để thực hiện các dự án, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học- công nghệ phục vụ người dân…

Trong những tháng đầu năm, hoạt động khoa học- công nghệ tại các địa phương hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số địa phương không có dự án hay mô hình ứng dụng cho người dân.

KHÁNH DUY