Có thể khởi kiện nếu bị thiệt hại do trốn đóng BHXH, BHYT

Cập nhật, 09:09, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)

Từ 1/9, Nghị quyết số 5/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao chính thức có hiệu lực. Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 214 “Tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp”; Điều 215 “Tội gian lận BHYT” và Điều 216 “Tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động”.

Theo nghị quyết, hành vi trốn đóng bảo hiểm trước ngày 1/1/2018 không bị xử lý theo Điều 216 Bộ luật Hình sự nhưng phải bị xử phạt hành chính nếu chưa hết thời hiệu. Trường hợp đã xử phạt nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm cố tình trốn tránh, phải giải quyết theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tổ chức, cá nhân, người lao động bị thiệt hại do hành vi trốn đóng bảo hiểm trước năm 2018 có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với đối tượng vi phạm.

HP (nguồn VOH)