Thủ tục mới về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Cập nhật, 06:23, Thứ Năm, 29/08/2019 (GMT+7)

Bộ Nội vụ vừa công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức (CC), viên chức (VC) kèm theo Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019. Theo đó, công bố thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng CC.

* Về trình tự thực hiện thủ tục

- Trường hợp 1. Thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào CC đối với các trường hợp:

Có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo ĐH trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ VC trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH 1TV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Cụ thể, hội đồng kiểm tra, sát hạch sẽ thực hiện:

+ Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

+ Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận;...

- Trường hợp 2. Không thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào công chức đối với các truờng hợp:

Đã là CB, CC từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp,...

HP (nguồn NLĐO)