Phát triển Đảng trong doanh nghiệp bền vững

Cập nhật, 07:09, Chủ Nhật, 04/02/2018 (GMT+7)

Sự song hành xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh chính là nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững.

Tại Công ty CP May Vĩnh Tiến, công tác xây dựng Đảng cũng đồng hành cùng mục tiêu phấn đấu sản xuất kinh doanh.
Tại Công ty CP May Vĩnh Tiến, công tác xây dựng Đảng cũng đồng hành cùng mục tiêu phấn đấu sản xuất kinh doanh.

Đảng viên là tấm gương rèn luyện

Ông Nguyễn Minh Tuệ- Bí thư Chi bộ Công ty CP May Vĩnh Tiến, Giám đốc Công ty- cho rằng: “Vĩnh Tiến đang phát triển theo loại hình công ty cổ phần ngoài nhà nước.

Do vậy, có người đặt vấn đề khi DN nhà nước chuyển sang cổ phần thì vai trò của các đoàn thể sẽ không còn phù hợp, cần thiết nữa.

Nhưng thực tế ở công ty chúng tôi, việc tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng trong DN phát huy tác động rất tốt”.

Những tác động đó- theo ông Minh Tuệ- thể hiện trên các mặt: góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, con người trong DN.

Bởi con người là yếu tố quan trọng quyết định các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện thành công kế hoạch, định hướng của DN.

Việc duy trì hoạt động của chi bộ Đảng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của cấp trên là cách để đánh giá, sàng lọc cán bộ.

Khi xây dựng kế hoạch sử dụng con người, đội ngũ cán bộ rất chú trọng tiêu chuẩn đảng viên hoặc đối tượng có khả năng phát triển Đảng.

Ông Nguyễn Minh Tuệ cho biết, để những nghị quyết, chỉ thị của cấp trên chuyển hóa thành hoạt động của nhà máy, DN đã rà soát, vận dụng chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, định hướng cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động của công ty trong năm.

Từ đó, trình lên hội đồng quản trị, hội đồng cổ đông xem xét và chuyển thành nội dung, chủ trương, nghị quyết đại hội cổ đông và công ty căn cứ đó thực hiện.

Cũng vậy, theo ông Minh Tuệ, những vấn đề khác liên quan đến quyền lợi người lao động, đến công tác Đoàn thanh niên, Công đoàn… đều chuyển hóa thành nội dung đưa ra bàn thảo trong đại hội người lao động để trở thành nghị quyết của hội nghị.

Và đó cũng là giải pháp của DN để đạt mục tiêu phấn đấu về kinh doanh, để đạt hiệu quả, lợi nhuận.

Ông Nguyễn Minh Tuệ đúc kết: “Có sự lãnh đạo của Đảng trong DN, theo tôi sẽ rất tốt so với những đơn vị ít quan tâm công tác Đảng.

Đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên, họ nhận thấy trách nhiệm lớn của mình và luôn gương mẫu, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn. Họ làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất và là tấm gương cho người lao động học hỏi, để qua đó giúp nhà máy phát triển tốt hơn”.

Xây dựng Đảng đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

Ở Vĩnh Long, từ năm 2009, Đảng bộ Khối DN đã được thành lập, nhằm phát triển và lãnh đạo cơ sở Đảng các DN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng DN và các tổ chức chính trị xã hội tại DN...

Đến nay, Đảng bộ Khối DN tỉnh có 43 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 1.600 đảng viên. Trong đó, có 16 tổ chức cơ sở Đảng DNTN, 1 tổ chức cơ sở Đảng DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Ông Trần Xuân Thiện- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh- cho rằng việc xây dựng, thành lập mới tổ chức Đảng trong DNTN, DN FDI là vấn đề rất cần thiết để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thành phần kinh tế này.

Khi có tổ chức Đảng trong DN, sẽ đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động và khi người lao động nhận thức đầy đủ, chấp hành tốt nội quy, quy chế của DN thì họ sẽ an tâm lao động sản xuất, giúp DN ổn định phát triển.

Ngược lại, chủ DN phải có trách nhiệm đối với người lao động, tạo mối quan hệ hài hòa giữa giới chủ và người lao động.

Tại các khu- tuyến công nghiệp của tỉnh có 28 DN với hơn 29.700 lao động, đã tổ chức và phát triển được 3 tổ chức cơ sở Đảng trong DN FDI. Đó là Đảng bộ Ban quản lý Các khu công nghiệp, Chi bộ Công ty CP Hòa Phú và Chi bộ Công ty TNHH Tỷ Xuân.

Ông Nguyễn Việt Trung- Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Tỷ Xuân- cho biết đến nay chi bộ đã phát triển được hơn 100 đảng viên.

Hàng năm, DN đều có xây dựng công tác phát triển đảng viên từ các nguồn: các tổ trưởng công đoàn, cán bộ nòng cốt chính quyền, công nhân tiên tiến- xuất sắc… để bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng.

Việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng tại các DNTN đã khó, đối với các DN FDI lại càng khó hơn bởi nhận thức và sự quan tâm còn hạn chế của chủ DN.

Kết quả đạt được trong phát triển Đảng tại khu vực DN FDI được xem là nỗ lực lớn, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của chủ DN, tạo điều kiện để tổ chức Đảng hoạt động và phát triển đảng viên tại DN.

Tại Công ty TNHH Boshing, cấp ủy và các đảng viên chi bộ đa phần là cán bộ quản lý của DN, thể hiện vai trò lãnh đạo của cơ sở Đảng thông qua công tác quản lý, điều hành hoạt động đã tạo được niềm tin nơi chủ DN. Đến nay, chi bộ này đã phát triển được 15 đảng viên.

Bà Bùi Thị Cẩm Tú- Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Boshing, Phó Giám đốc Công ty- chia sẻ kinh nghiệm: “Đảng viên là những cán bộ quản lý ưu tú của DN, thể hiện tốt sức đóng góp, uy tín với DN... Từ đó thuyết phục được chủ DN thành lập và xây dựng hoạt động của cơ sở Đảng tại DN”.

Nhiệm kỳ 2015–2020, Đảng ủy Khối DN tỉnh đặt chỉ tiêu phát triển 5 tổ chức cơ sở Đảng DNTN và DN FDI.

Bài, ảnh: LÝ AN