Ngành Tổ chức cần "chủ động, kiên quyết, khoa học, khách quan và hiệu quả"

Cập nhật, 18:02, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu mà ngành tổ chức cần quan tâm thực hiện trong năm 2018, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng năm 2018, vào chiều 5/1 (ảnh).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban Tổ chức Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương để hướng dẫn cấp cơ sở xây dựng các đề án theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); xây dựng đề án tinh giảm 10% biên chế;

tổ chức sắp xếp lại các hội đặc thù để hoạt động có hiệu quả cũng như sắp xếp, kiện toàn một số đơn vị theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương.

Ngoài ra, tích cực tổ chức luân chuyển cán bộ, trong đó chú ý xác định nơi đến, nơi về và quan trọng là rèn luyện được cán bộ;

tổ chức mở các lớp đào tạo cán bộ theo yêu cầu công việc chứ không phải hợp thức hóa; đánh giá lại đề án Vĩnh Long 100, chú ý gắn với bố trí và sử dụng cán bộ cho phù hợp; phát động phong trào thi đua và nhân rộng các mô hình trong công tác xây dựng Đảng…

Năm qua, ngành tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ- tổng kết cũng như ban hành nhiều chủ trương về công tác xây dựng Đảng. Ngành đã tham mưu hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội;

hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025 và nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác.

Trong năm, đã kết nạp 1.822 đảng viên, đạt 121,4% so kế hoạch, tính đến nay toàn Đảng bộ có 40.162 đảng viên; xóa tên 89 trường hợp, cho ra 94 trường hợp.

Tin, ảnh: THANH TÂM