Vũng Liêm

Phát triển đảng viên đạt 122,5% chỉ tiêu nghị quyết

Cập nhật, 07:46, Thứ Năm, 21/12/2017 (GMT+7)

Hàng năm, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đều được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2017, có 245 đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên toàn huyện là 5.992 đảng viên.

Tuy nhiên, do nhu cầu công việc cũng như đời sống, đa số đảng viên trẻ phải đi làm ăn xa, không tha thiết trong sinh hoạt dẫn đến tình trạng xóa tên, cho ra vẫn còn diễn ra. Trong năm, đã xóa tên 7 đảng viên và cho ra 3 đảng viên vì hoàn cảnh kinh tế gia đình.

HỒNG LÊ