Mang Thít: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Cập nhật, 05:26, Thứ Năm, 05/10/2017 (GMT+7)

Huyện Mang Thít vừa tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Chủ đề năm nay là “Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao”. Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là tư tưởng chủ yếu của Hồ Chí Minh về sự học và cũng là nội dung cốt lõi của xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng.

Chính vì thế mà chính phủ quyết định lấy ngày 2/10 hàng năm là ngày Khuyến học Việt Nam để động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Khuyến học là một trong những chủ trương lới của Đảng và Nhà nước và trong những năm qua, khuyến học đã trở thành một phong trào quần chúng rộng khắp đến từng cơ sở, từng gia đình và đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là tạo cơ hội học tập cho mọi người, trong đó có người nghèo, để cả nước trở thành một xã hội học tập.

Thực tế cho thấy, ở đâu có phong trào khuyến học, khuyến tài tốt, thì ở đó việc tổ chức dạy và học trong và ngoài nhà trường, việc chăm lo học tập, rèn luyện đạo đức cho học sinh, sinh viên sẽ có nhiều thuận lợi; có điều kiện cho người lớn tuổi học tập, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội.

Để có hiệu quả tốt hơn, sau lễ khai mạc, các cơ sở giáo dục trong huyện Mang Thít, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường tổ chức các lớp học miễn phí với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập…

THANH MINH