Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Cập nhật, 15:02, Thứ Bảy, 01/08/2020 (GMT+7)

 

Đồng chí Đặng Mạnh Trung- Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các đồng chí có đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.
Đồng chí Đặng Mạnh Trung- Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các đồng chí có đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Sáng 1/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930- 1/8/2020).

Đây là dịp để ôn lại truyền thống và tri ân các thế hệ làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ, cũng là dịp để trao đổi những kinh nghiệm quý báu, ý kiến đóng góp tâm huyết, chân tình của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị công tác tuyên giáo của tỉnh thời gian tới cần chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; tăng cường nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội, coi đây là một kênh thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, quản lý điều hành sát hợp của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các lực lượng, phương tiện; thường xuyên, kiên quyết đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho ê kíp thực hiện tài liệu “Tuyên giáo Vĩnh Long 90 năm những chặng đường”.
Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho ê kíp thực hiện tài liệu “Tuyên giáo Vĩnh Long 90 năm những chặng đường”.

Bên cạnh, cần quan tâm nâng cao chất lượng nhân lực ngành tuyên giáo, đây là yếu tố then chốt góp phần vào thành công chung của công tác tuyên giáo. Đối tượng của công tác tuyên giáo là con người, hoạt động tuyên giáo là hoạt động tư tưởng, tình cảm, nhận thức.

Trong giai đoạn cách mạng mới đời sống dân trí ngày càng cao, dân chủ ngày càng mở rộng, công tác tuyên giáo chỉ hiệu quả khi có cơ sở khoa học, lý luận đi đôi với thực tiễn; “nói đi đôi với làm”; cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được và yêu cầu cao hơn nữa đó là phải “nói hay, làm giỏi” thì mới thuyết phục được người khác.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI