Cán bộ tuyên huấn phải tạo nên sức hút và sự lan tỏa trong cộng đồng

Cập nhật, 15:18, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

 

Thời gian qua, ngành tuyên giáo đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong mọi hoạt động ở địa phương. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Út- Phó Ban Tuyên giáo cấp ủy thị trấn Tân Quới (phải)- trao đổi với cán bộ hưu về việc chung tay vận động nhân dân xây dựng phong trào sáng- xanh- sạch- đẹp ở địa phương.
Thời gian qua, ngành tuyên giáo đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong mọi hoạt động ở địa phương. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Út- Phó Ban Tuyên giáo cấp ủy thị trấn Tân Quới (phải)- trao đổi với cán bộ hưu về việc chung tay vận động nhân dân xây dựng phong trào sáng- xanh- sạch- đẹp ở địa phương.

90 năm qua (1/8/1930- 1/8/2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo (tuyên huấn) có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Trước bối cảnh mới với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi ngành tuyên giáo phải nỗ lực hơn, bản lĩnh hơn để xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng dư luận và đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng.

Những thách thức mang tính thời đại

Nhờ tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Quới (Bình Tân) về công tác chính trị, tư tưởng, ngành tuyên giáo thị trấn đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong mọi hoạt động ở địa phương.

Đồng thời, đi đầu trong việc tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các phong trào hành động cách mạng.

Nổi bật là, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp- khóm văn hóa; mô hình xây dựng và sửa chữa, nâng cấp cầu đường; đèn chiếu sáng kết hợp cột cờ; thu gom rác ở chợ và địa bàn dân cư… được nhân dân đồng thuận cao. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ thị trấn Tân Quới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Út- Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Tân Quới- cho biết: Ngành tuyên giáo đang đứng trước thách thức bởi thông tin tràn lan trên mạng xã hội, trong đó có những thông tin sai sự thật, thông tin của kẻ xấu cố tình xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, nói xấu cán bộ lãnh đạo hòng chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và nhân dân, gây xôn xao dư luận, làm ảnh hưởng không tốt đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiện nay.

Ông Lưu Nhất Linh- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Ôn- thì cho rằng, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới.

Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội trong đó có những mặt tiêu cực, đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo.

Theo ông Lê Minh Hà- Trưởng Ban Xây dựng hội thuộc Hội Nông dân tỉnh, ở thời đại bùng nổ thông tin, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật số, mọi người đang tiếp nhận lượng tri thức khổng lồ của nhân loại.

Tuy nhiên, do trình độ không đồng đều, yếu tố địa lý, điều kiện kinh tế, trình độ nhận thức… của mỗi người đều khác nhau, nên cần phải có thông tin chọn lọc, đúng đắn để dẫn dắt mọi người tiếp cận những giá trị hữu ích phục vụ cộng đồng. Vấn đề này, đôi lúc còn nằm ngoài tầm với của tổ chức, trong đó có các tổ chức chính trị- xã hội.

Để thách thức chỉ là thử thách

Để vượt qua thách thức, ông Nguyễn Văn Út- Phó Ban Tuyên giáo cấp ủy thị trấn Tân Quới- cho biết, sẽ làm tốt công tác tham mưu cho Đảng về tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến nhân dân và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền những chính sách an sinh xã hội có liên quan đến nhân dân, vận động nhân dân tham gia vào các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Đồng thời, tăng cường nghiên cứu mạng xã hội, kịp thời tuyên truyền, phản biện những thông tin xấu độc có ý xuyên tạc Đảng và Nhà nước; thường xuyên nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tham mưu tốt cho lãnh đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp về những vấn đề bức xúc chính đáng của người dân.

“Ngành xác định rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, để thực sự phát huy được vai trò “đi trước- mở đường”; phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp của các “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng- văn hóa”- đồng chí Lưu Nhất Linh- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Ôn- nói.

Đồng chí cho biết thêm: Thời gian tới, sẽ tích cực bám sát thực tiễn, đổi mới phương thức, nội dung, định hướng tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đồng thời, tăng cường khả năng dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy; thực hiện tốt việc nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề có thể dẫn đến những bức xúc, xảy ra điểm nóng.

Kịp thời phối hợp với lực lượng đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, có nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của tổ chức đảng, đặc biệt chú trọng khâu “làm theo”; nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, kịp thời cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu cho các cấp ủy quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Làm tốt công tác tuyên giáo sẽ tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng địa phương.
Làm tốt công tác tuyên giáo sẽ tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng địa phương.

“Phải thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những tồn tại, khuyết điểm về công tác tuyên huấn của ngành, tổ chức mình; nghiên cứu, tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm ấy”- đồng chí Lê Minh Hà- Trưởng Ban Xây dựng hội thuộc Hội Nông dân tỉnh- nhấn mạnh và cho rằng: “Công tác tuyên huấn còn phải làm tốt công tác dự báo mang tính tầm nhìn để có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai”.

Đối với cán bộ làm công tác tuyên huấn, ngoài chuyên môn được đào tạo, cần có bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, công nghệ, có kỹ năng viết, nói, thực tế cơ sở và làm tốt công tác dân vận. “Mỗi cán bộ tuyên huấn phải tạo nên sức hút và sự lan tỏa trong cộng đồng. Có như thế, những thách thức sẽ trở thành thử thách mà thôi”- ông Lê Minh Hà chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- cho rằng, hiện nay, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch rất tinh vi.

Song, đa phần những người làm công tác tuyên giáo hiện nay là cán bộ trẻ, tuy có những lợi thế nhưng sự am hiểu về cuộc sống cũng như bản lĩnh trước bối cảnh mới ở một chừng mực nào đó vẫn còn những hạn chế nhất định. Để vượt qua những thách thức, đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo phải biết “bù vào chỗ thiếu” và tranh thủ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG