Công tác tuyên giáo 2018

Đấu tranh phòng chống các biểu hiện tư tưởng suy thoái

Cập nhật, 05:44, Thứ Sáu, 29/12/2017 (GMT+7)

Ngày 28/12/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Các tập thể làm tốt công tác tuyên giáo được khen thưởng.
Các tập thể làm tốt công tác tuyên giáo được khen thưởng.

Năm 2017, ngành tuyên giáo Vĩnh Long đã hoàn thành rất tốt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong công tác tham mưu, đề xuất luôn đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính xác, kịp thời, có tính khả thi nên đạt hiệu quả cao trong từng nhiệm vụ.

Từ đó, đã góp phần lớn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, làm cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Những kết quả điển hình như: đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt trên 99%; đảng viên tham gia học tập và thực hiện Chỉ thị 05 đạt 99,23%.

Toàn tỉnh đã tổ chức được 136.354 cuộc tuyên truyền miệng cho trên 5,2 triệu lượt người nghe; hơn 26.600 cuộc tuyên truyền về biển- đảo, biên giới quốc gia, có trên 1 triệu lượt người nghe.

Ban Tuyên giáo các cấp và cộng tác viên dư luận xã hội trong tỉnh đã phản ánh và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 731 tin tình hình chính trị, tư tưởng, kinh tế,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu đánh giá cao kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong năm qua; đồng thời yêu cầu ngành tuyên giáo tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới nâng cao chất lượng công tác theo phương châm nhanh nhạy, chính xác; quan tâm, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các biểu hiện tư tưởng suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa; xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với Nghị quyết Trung ương 6…

Tin, ảnh: HẢI YẾN