70% báo cáo viên 3 cấp hoạt động tốt

Cập nhật, 06:21, Thứ Năm, 28/12/2017 (GMT+7)

Năm 2017, lực lượng báo cáo viên các cấp trong tỉnh hoạt động được trên 19.488 cuộc, có trên 1 triệu lượt người dự; trung bình mỗi báo cáo viên cấp Trung ương báo cáo gần 13 cuộc/năm, cấp tỉnh trên 18 cuộc/năm, cấp huyện- thị- thành trên 14 cuộc/năm và cấp xã- phường- trị trấn trên 16 cuộc/năm.

Theo đánh giá, có khoảng 70% báo cáo viên cả 3 cấp hoạt động tốt, 20% hoạt động khá và 10% hoạt động từ trung bình đến yếu.

Qua đó cho thấy cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo cáo viên trong tình hình mới.

Trong năm, công tác tổ chức, quản lý đội ngũ báo cáo viên các cấp từng bước được củng cố đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu đảm bảo nhiệm vụ chính trị được phân công, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân trong việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự trong nước, quốc tế, các chuyên đề theo quy định của Đảng.

HẢI YẾN