"Dân vận khéo" vào những vấn đề khó khăn, bức xúc

Cập nhật, 14:38, Thứ Sáu, 20/01/2017 (GMT+7)

Năm 2017, phong trào thi đua “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt sẽ hướng các điển hình “Dân vận khéo” vào những vấn đề khó khăn, bức xúc mà các tập thể, cá nhân quan tâm, có phương pháp khéo trong tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả để tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Năm 2016, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Các nội dung đăng ký hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội như giảm nghèo, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong năm, toàn tỉnh có trên 57.000 tập thể, cá nhân đăng ký được diễn ra đều khắp các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở và các doanh nghiệp, nhiều nhất vẫn là cấp xã- phường- thị trấn và ấp- khóm.

Kết quả, có 624 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” tại các địa phương, đơn vị.

HẢI YẾN