Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được pháp luật bảo vệ

Cập nhật, 05:44, Thứ Năm, 03/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Gần đây báo chí đưa tin về nhiều trường hợp bị tiết lộ bí mật, đời sống riêng tư gây bức xúc, hoang mang tâm lý, ảnh hưởng danh dự cá nhân. Như vậy, pháp luật hiện nay quy định như thế nào về quyền riêng tư của cá nhân và nếu muốn thu thập thông tin của người khác phải tuân thủ quy định ra sao?

Phan Thanh Tú (Mang Thít)

Trả lời: Theo Điều 38 Bộ luật Dân sự thì đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự còn quy định các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

PHÒNG BẠN ĐỌC