Nghỉ việc không hưởng lương, có ảnh hưởng đến quyền lợi khi tham gia BHXH?

Cập nhật, 06:06, Thứ Ba, 01/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Tôi đã tham gia BHXH 15 năm, do bị bệnh nặng nên tôi được công ty cho nghỉ theo chế độ để chữa bệnh. Nhưng đến nay, do đã nghỉ hết số ngày quy định mà bệnh vẫn chưa khỏi nên tôi xin công ty cho nghỉ thêm 1 tháng không hưởng lương. Xin hỏi, trong thời gian nghỉ tự túc không đóng BHXH, tôi có bị ảnh hưởng quyền lợi không?

Trịnh Minh Phục (Trà Ôn)

Trả lời: Theo Luật BHXH năm 2014 và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH và trích từ tiền lương của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính để hưởng BHXH (trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản).

Căn cứ quy định trên, thời gian ông nghỉ 1 tháng không hưởng lương thì ông và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Thời gian ông đã đóng BHXH trước đó được bảo lưu để cộng nối với thời gian đóng BHXH sau này (nếu có) để hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC