Có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại địa phương không phải là nơi làm việc

Cập nhật, 10:15, Thứ Ba, 08/06/2021 (GMT+7)

Tôi làm việc cho một công ty du lịch tại TP Cần Thơ, nhưng hiện đã về quê vì công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên do dịch bệnh. Xin hỏi, tôi có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại địa phương đang sinh sống được không?

Phạm Thanh Thức

(Long Hồ)

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Căn cứ quy định trên, người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Do đó, ông có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại quê nhà mà không nhất thiết phải đến địa phương nơi công ty ông làm việc.

PHÒNG BẠN ĐỌC